Cykl spotkań polonijnych pt. "Są Wśród Nas" ma na celu przybliżenie działalności niektórych Rodaków z Montrealu. Istnieje od marca 2007.

Na tej witrynie zamieszczone są również wszystkie informacje o "Spotkaniach Podróżniczych",

cyklu rozpoczętym w marcu 1994.

.

Inicjator i organizator „Są Wśród Nas", Jerzy Adamuszek, o swoim pomyśle: „Od lat nosiłem się z zamiarem zaprezentowania dorobku montrealskich twórców polskiego pochodzenia. Organizując ‘Spotkania Podróżnicze’, dziesięciokrotnie zapraszałem artystów, którzy wystawiali swoje prace lub umilali wieczory śpiewem i graniem (1997-2001). Jednak oprócz twórców, jest wielu Rodaków, którzy mogą opowiedzieć o swoim działaniu, dorobku czy ciekawym życiu. Dodatkowy wpływ na skrystalizowanie pomysłu miała pani konsul z Ottawy, Grażyna Sosnowska-Sikorska, która podczas swojej kadencji organizowała w tamtejszej Ambasadzie tzw. ‘Prezentacje’ (byłem gościem spotkania w 2004, prezentując swoją twórczość).

W lutym 2007 wysłałem do Konsula RP w Montrealu, pana Włodzimierza Zdunowskiego, propozycję nowego cyklu, który nazwałem ‘Są Wśród Nas’. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, na drugi dzień, już w konsulacie, ustaliliśmy terminy trzech pierwszych spotkań. Po pierwszym z nich pan Zdunowski wyznał szczerze, że początek jest zachęcający i życzyłby sobie, aby po zakończeniu jego kadencji było tylko lepiej. Konsulat przyjął patronat nad cyklem.”

Gośćmi „Są Wśród Nas" są i będą Ci, którzy poprzez swoją działalność i dokonania zasługują na uznanie.

Udział osób: w roli „gości wieczorów”, w tzw. „ilustracji muzycznej”, przy organizacji spotkań i tworzeniu tej strony jest działalnością społeczną.

Torontońska „Gazeta – Dodatek Montrealski” (do czerwca 2012, kiedy zamknięto dodatek) publikowała to, co zostało umieszczone na tej stronie na temat danego „gościa wieczoru” i samego spotkaniu.

Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś sugestie, zna potencjalnego „Gościa Wieczoru” - prosimy o kontakt. Zachęcamy, głównie młodych Rodaków, do współpracy.

..................................................................................................

...

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej - 1500 Pine Ave. W nim odbywały się spotkania "Są Wśród Nas" (2007-2014) i Spotkania Podróżnicze (1994-2014).

Do tego budynku przy 3501 Ave du Musée przeniósł się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. Tu - od 2015 - odbywają się oba cykle spotkań.
Od wielu lat mieści się w nim Przedstawicielstwo Handlowe
Rzeczypospolitej Polskiej, od wiosny 2017 jest tylko Konsuat RP.

Wykaz osób zaangażowanych w organizację spotkań i ich promocję (kliknij tutaj).

 

Niniejszą witrynę internetową zaprojektował i stworzył Jacek Stomal wiosną 2007, prowadził ja do grudnia 2011.
Od grudnia 2011 do kwietnia 2016 zajmował się nią Andrzej Leszczewicz.
W maju 2016 Jacek Stomal ponownie przejął opiekę nad tą witryną.

 

E-mail do organizatora cyklu: Jerzy Adamuszek - adamuszek@gmail.com, Więcej o nim (spotkanie minione #16)

Ostatnie spotkanie 5 grudnia 2017

Tadeusz Nowak

prezes Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, Grupa I, działacz społeczny.
 

 

Tadeusz Nowak urodził się w 1946 r. w Krzczonowie koło Buska Zdrój. Technikum Mechaniczne ukończył w Gliwicach i przez następne dwa lata pracował w Zakładach Metalowych Łabędy. Po odbyciu służby wojskowej (mechanik samolotowy), zatrudnił się w Nowej Hucie.

Do Montrealu przybył w 1974 i przez cały czas pracował w swoim wyuczonym zawodzie, jako operator obrabiarek. Od początku emigracji, czując pociąg do pracy społecznej, zapisał się do PKTWP przy 2721 Jolicoeur, a kilka lat później do komitetu parafialnego przy Kościele Św. Trójcy. Po przejściu na emeryturę, jeszcze bardziej się zaangażował w Grupie I i po kilku latach, w 2011, został jej prezesem. Dla Pana Nowaka opieka nad budynkiem i prowadzenie Grupy I jest czymś więcej niż pracą społeczną – jest częścią Jego życia.

Historia PKTWP: W 1934 postanowiono, a w 1939 zarejestrowano najstarszą organizację polonijną w Montrealu zrzeszającą głównie żołnierzy I wojny. Podczas II wojny nastąpił zryw patriotyczny i powstawały kolejne grupy (kilkanaście) i organizacje. Szyto mundury dla wojska, pomagano Ojczyźnie. Obecnie pozostały trzy grupy: I, V i II/X (najlicznejsza), które tworzą tzw. Centralę PKTWP; jej prezesem jest Henryk Wójcik. Motto działalności PKTWP brzmi: "Bądźmy wszyscy Ambasadorami naszej Polskiej Kultury. Dumą naszą niech będzie nasz piękny polski język. Sercem otwierając drzwi pomagajmy każdemu."

Krzysztof Tumanowicz: projekt Centrum Kultury Polskiej przy 2721 Jolicoeur powstał jako koncept poprawy warunków lokalowych i wyposażenia obu sal budynku należącego do Grupy I PKTWP. Chodziło o stworzenie miejsca dla nowych inicjatyw kulturowych, również wystaw dzieł sztuki, które odbywały się do 2015 w Konsualcie Generalnym przy Pine Ave. Projekt przedstawiony na konkurs MSZ RP w 2015 i 2016 za pośrednictwem polskiego partnera Fundacji Wolność i Demokracja uzyskał dwukrotnie subwencję Senatu RP na jego realizację. Przy łącznym koszcie projektu oszacowanym na 524 000 zł, otrzymana i wykorzystana subwencja dla Grupy I wyniosła 452 000 zł, a wkład finansowy własny Grupy I i wykonanej społecznie pracy – 72 000 zł.

 

Strona Główna

 

Spotkania Minione

 

Jerzy Adamuszek i osoby współpracujące

 

Spotkania podróżnicze

 
 
 

5 grudnia 2017, Tadeusz Nowak – prezes Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, Grupa I, działacz społeczny.

 
 
 

..

21 listopada 2017 Maria Korab-Laskowska: parki narodowe w prowincji Quebec (Mauricie, Gaspesie, Mingan Island, Bonaventure Island) - pokaz slajdów.

 
 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.
Inspekcja domu i nieruchomości Inspekcje domów