Cykl spotkań polonijnych pt. "Są Wśród Nas" ma na celu przybliżenie działalności niektórych Rodaków z Montrealu. Istnieje od marca 2007.

Na tej stronie zamieszczone są również wszystkie informacje o "Spotkaniach Podróżniczych",

cyklu rozpoczętym w marcu 1994.

.

Inicjator i organizator „Są Wśród Nas", Jerzy Adamuszek, o swoim pomyśle: „Od lat nosiłem się z zamiarem zaprezentowania dorobku montrealskich twórców polskiego pochodzenia. Organizując ‘Spotkania Podróżnicze’, dziesięciokrotnie zapraszałem artystów, którzy wystawiali swoje prace lub umilali wieczory śpiewem i graniem (1997-2001). Jednak oprócz twórców, jest wielu Rodaków, którzy mogą opowiedzieć o swoim działaniu, dorobku czy ciekawym życiu. Dodatkowy wpływ na skrystalizowanie pomysłu miała pani konsul z Ottawy, Grażyna Sosnowska-Sikorska, która podczas swojej kadencji organizowała w tamtejszej Ambasadzie tzw. ‘Prezentacje’ (byłem gościem spotkania w 2004, prezentując swoją twórczość).

W lutym 2007 wysłałem do Konsula RP w Montrealu, pana Włodzimierza Zdunowskiego, propozycję nowego cyklu, który nazwałem ‘Są Wśród Nas’. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, na drugi dzień, już w konsulacie, ustaliliśmy terminy trzech pierwszych spotkań. Po pierwszym z nich pan Zdunowski wyznał szczerze, że początek jest zachęcający i życzyłby sobie, aby po zakończeniu jego kadencji było tylko lepiej. Konsulat przyjął patronat nad cyklem.”

Gośćmi „Są Wśród Nas" są i będą Ci, którzy poprzez swoją działalność i dokonania zasługują na uznanie.

Udział osób: w roli „gości wieczorów”, w tzw. „ilustracji muzycznej”, przy organizacji spotkań i tworzeniu tej strony jest działalnością społeczną.

Torontońska „Gazeta - Dodatek Montrealski” (do czerwca 2012, kiedy zamknięto dodatek) publikowała to, co zostało umieszczone na tej stronie na temat danego „gościa wieczoru” i samego spotkaniu.

Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś sugestie, zna potencjalnego „Gościa Wieczoru” - prosimy o kontakt. Zachęcamy, głównie młodych Rodaków, do współpracy.

..................................................................................................

...

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej - 1500 Pine Ave. W nim odbywały się spotkania "Są Wśród Nas" (2007-2014) i Spotkania Podróżnicze (1994-2014).

Do tego budynku przy 3501 Ave du Musée przeniósł się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. Tu - od 2015 - odbywają się oba cykle spotkań.
Od wielu lat mieści się w nim Przedstawicielstwo Handlowe
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz wszystkich osób współpracujących w organizacji spotkań i ich promocji (kliknij tutaj).

 

Od końca 2011 roku do marca 2016 niniejszą stroną opiekował się Andrzej Leszczewicz, natomiast zaprojektował ją i prowadził przez prawie pięć lat Jacek Stomal.

 

E-mail do organizatora cyklu: Jerzy Adamuszek - adamuszek@gmail.com, Więcej o nim (spotkanie minione #16)

Ostatnie spotkanie 25 kwietnia 2016.  Gość wieczoru: Halina Myszak-Babińska - Sybiraczka.
 

 


Halina Myszak urodziła się w Zdołbunowie na Wołyniu. Ukończyła 10 lat, kiedy wojska sowieckie wkroczyły do Polski w 1939 r. Jej ojciec zaraz został aresztowany i osadzony w Ostaszkowie, a 13-go kwietnia 1940 matkę z czworgiem małych dzieci deportowano do Kazachstanu. Ojcu udało się uratować i wstąpić do Wojska Polskiego - ale zaraził się tyfusem i zmarł w szpitalu wojskowym w Dżałał-Abad. Rodzina Myszaków (już bez ojca) została wysłana z wojskiem do Iranu. Nazajutrz po wylądowaniu w Pahlevi z wycieńczenia zmarła matka. Po krótkim pobycie uratowanych z Rosji Polaków przetransportowano do Teheranu, skąd zostali porozsyłani do różnych przygotowanych wcześniej ośrodków w: Afryce, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Indiach i Palestynie (szkoły junackie dla dziewcząt i chłopców). Halinę z rodzeństwem umieszczono w szkołach w Isfahanie, gdzie przebywali do 1945, a następnie zostali przewiezieni na dalszą naukę do Libanu. Halina zdała dużą maturę i dostała się na Studium Polonistyczne, które ukończyła po dwóch latach. Zamknięto wtedy też Polski Instytut. Liban nie był krajem imigracyjnym i należało się zeń wyprowadzić. W ten sposób Halina z Jej młodszym rodzeństwem zmuszona była emigrować do Kanady na kontrakt do pracy domowej. Po jego zakończeniu Halina Myszak wyszła za mąż za Stanisława Babińskiego, więźnia z Sachsenhausen-Oranienburg (syna dyplomaty, Wacława). Jest matką 4-ga dzieci, 8-ro wnuków i 4-ro prawnuków. Pracowała przez 40 lat w opiece społecznej służby zdrowia – w szpitalu Queen Elizabeth, a po jego zamknięciu w 1996 w CLSC – LaSalle. Na emeryturę przeszła w wieku 72 lat i od tego czasu w miarę swoich możliwości udziela się społecznie.
 

Bezłatne ogłoszenia internetowe
 

Strona Główna

 

Spotkania Minione

 

Jerzy Adamuszek i osoby współpracujące

 

Spotkania podróżnicze

 
 
 

13.06 (poniedziałek). godz. 19:00. "Są Wśród Nas". Gość wieczoru: Krzysztof Rosiak - inżynier, przew. Stow. Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Montreal.

 
 
 

..

6 czerwca (poniedziałek), godz. 19:00 - Krzysztof Wiklik - pokaz slajdów z Grecji. WPHI, 3501 Ave. du Musee

 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Są Wśród Nas. All Rights Reserved.
Arctica Web Design