Organizowanie spotkań Są Wśród Nas  jest działalnością społeczną.

 

Adamuszek Jerzy - inicjator cyklu, organizator, prowadzi spotkania, dokonuje selekcji materiału do tej witryny i pisze relacje ze spotkań. Jego biogram - kliknij na spotkanie #16

 

Stomal Jacek - niniejszą witrynę internetową zaprojektował i stworzył wiosną 2007, i prowadził ją do końca 2011. W maju 2016 ponownie przejął opiekę nad tą witryną. 

 

Jakóbiec Maria - fotograf od października 2010; dokonuje obróbki zamieszczanych zdjęć. Pomaga w organizacji spotkań.

 

Brzozowska Maria - rozsyła ulotki ze swojej listy e-mail.

 

Jarosz Andrzej ogłasza w Biuletynie Polonijnym

 

Wasilewski Zbigniew ogłasza w www.kronikamontrealska.com

 

Kargula Krystian w polskim radio od 2016

 

Peter Jerzy - - ilustr. muz. #24, 35, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51. Multimedia #13, 25, 27, 32 (jego biogram - spotkanie #27)

 

Rzepkowski Radosław - prowadził #19, autor biogramów, relacji #5, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 37. Ilustr. muz. # 16, 17, 21 (jego biogram - spotkanie #27)

 

Ronij Anna autorka relacji, zdjęć #14, 15, 17, 18, 21, 22, 24.

 

Moszczyńska Anna - prowadziła #5, 10. Czytałą urywki książek #8, 9. Ilustr. muz. #21, 22, 44 (jej biogram - spotkanie #17)

 

Rzepkowska Krystyna prowadziła #5, 16, autorka relacji #19.

 

Gabzdyl Justyna ilustr. muz #36, 54.

 

Kuczera Zenon autor relacji #16, 20.

 

Stefański Michał autor relacji, opinii #21, 50.

 

Puchalska Ewa czasem pomaga w korekcie tekstów.

 

Grygorczyk Ryszard prowadził #12

 

Władysiuk Stefan zorganizował i prowadził #2.

 

Porowski Jan czytał życiorys i urywki książek #9, 22.

 

Snarska Ewa filmowała #1, 4, 5, 8, 22, 29, 32, 33, 51, 53.

 

Ludera Paweł robił zdjęcia, filmował #13, 28, 30.

 

Nawrocka Beata robiła zdjęcia #39, 40 (jej biogram - spotkanie #34).

 

Lipiński Krzysztof robił zdjęcia, filmował #15, 21.

 

Lizoń Andrzej multimedia #15, 21 (jego biogram - spotkanie #29).

 

Szurko Dariusz multimedia #10, 33.

 

Szara Bożena ogłaszała w radio Jedynka do czerwca 2015.

 

Chmielarz Adela konsul od spraw administracyjnych do wiosny 2013, pomagała w organizacji każdego spotkania.

 

Sołek Leszek autor relacji, zdjęć #1, 4, 7, 8, 9, 10, 12.

 

Budacki Andrzej ogłaszał w radio .Poloniahits.com Zmarł w 2012.

 

Wilecki Bogdan multimedia #5, 9, 11, 12, 17. Zmarł w 2011.

 

Szelerski Andrzej rozsyłał ulotki ze swojej listy e-mail (2010-14).

 

Fornalczyk Aleksandra Polonia Montrealu ogłaszała (2012-13)

 

Leszczewicz Andrzej prowadził tę witrynę od grudnia 2011 do kwietnia 2016. Multimedia # 39, 40, 42.

 

POMOC FINANSOWA:

 

Na koszty związane z utrzymaniem tej strony internetowej po $100 przekazali:
 

Zaścińska Maria (jej biogram - spotkanie #21)
Różycki Jerzy (jego biogram - spotkanie #13)

Galicki Andrzej
(jego biogram - spotkanie #46)
Bacz Jacek
(jego biogram - spotkanie #41)
Kastelik Teresa
(jej biogram - spotkanie #50)
Od początku 2015 część recepcyjna po każdym spotkaniu jest sponsorowana przez danego "gościa wieczoru".

Nazwiska osób, które pomagały przy organizacji danego spotkania, wymienione są w relacjach z tych spotkań.
 

 

  
 

   
 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.