Dariusz Szurko
ojciec franciszkanin, proboszcz Parafii Św. Trójcy w Montrealu, która obecnie obchodzi setną rocznicę.

10 pażdziernika 2016 (poniedziałek) o godz. 19.00

Ilustracja muzyczna: Wilhelm Płodzień - organy


Spotkanie prowadził Jerzy Adamuszek.


O. Dariusz Szurko

Ojciec Dariusz Szurko urodził się 7 grudnia 1965 roku w Wałczu. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym mieście chodząc najpierw do przedszkola, potem do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego.

Po zdaniu matury w 1984 roku wstąpił do zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, odbywając najpierw nowicjat w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego, a po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, dnia 11 września 1985, kontynuował formację zakonną i intelektualną studiując filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. 18 września 1987 roku wraz z dwoma innymi współbraćmi przybył do Kanady, gdzie w Grand Séminaire de Montreal studiował teologię. Dnia 2 sierpnia 1989 roku złożył śluby wieczyste w Gdańsku. Dnia 13 czerwca 1990 roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk biskupa pomocniczego Montrealu - Mgr André Cimichella. Studia ukończył w 1991 roku. W tym samym roku - 18 maja otrzymał święcenia kapłańskie w Łodzi-Łagiewnikach z rąk księdza biskupa Mariana Kruszyłowicza.

Po święceniach pełnił posługę duszpasterską we franciszkańskiej parafii p.w. Świętego Krzyża w Koszalinie. W 1992 roku powrócił do Montrealu i pracował w parafii francusko-języcznej Św. Antoniego Marii Klareta jako wikary, a od 1995 roku jako proboszcz. W latach 2002-2004 był wikarym w parafii MB. Częstochowskiej. W latach 2004-2007 był wikarym w parafii Świętej Trójcy. W latach 2007-2014 był Rektorem Misji Św. Wojciecha i Św. Maksymiliana. Na przełomie 2014/2015 był administratorem parafii francusko-języcznej Św. Antonina, a od 2015 roku jest proboszczem parafii Świętej Trójcy.

Ojciec Dariusz Szurko pełnił oraz pełni różne funkcje we wspólnocie franciszkańskiej oraz społeczności polonijnej w Montrealu. Przez cztery kadencje - 16 lat - był sekretarzem Kustodii, obecnie jest odpowiedzialny za formację stałą Braci. Od 2006 roku jest katechetą w Szkole przy Konsulacie RP w Montrealu oraz ostatnio w Szkole im gen. Władysława Sikorskiego. Jest kapelanem Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Q) oraz zasiada w Radzie Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Montrealu.Historia Parafii Świętej Trójcy w Montrealu

Odpowiadając na potrzeby wspólnoty polskiej na wschodzie Montrealu, arcybiskup Montrealu Paul Bruchesi w 1916 roku utworzył Polską Misję Świętej Trójcy.

Pierwsza msza święta dla tej wspólnoty odprawiona była 11 czerwca 1916 roku w sali szkoły Św. Karola. Na początku Misja liczyła 200 rodzin - około 800 osób. Później od 1917 roku msze święte dla polskiej wspólnoty odprawiane były w kościele Św. Józefa.

We wrześniu 1930 roku z posługa duszpasterską w parafii przybywają Ojcowie Franciszkanie (OFM Conv.) Pierwszy odpowiedzialny - o. Szczepan Musielak rozpoczął projekt transformacji misji w parafię. 1 października 1933 pobłogosławiona została ziemia pod budowę kościoła i 4 października 1933 arcybiskup George Gauthier podpisał akt powstania parafii.

Pierwszą mszę świętą w sali parafialnej nowego kościoła sprawowano 1 kwietnia 1934 - w dniu Wielkanocy. Pierwsza msza święta w nowym kościele miała miejsce 6 maja 1934. Konsekracja nowego kościoła odbyła się 19 maja 1935 przez Emmanuela-Alphonsa Deschamps, biskupa pomocniczego Montrealu.


Wilhelm Płodzień, Jane Skoryna, o. Dariusz SzurkoRelacja ze spotkania: Ustalając termin spotkania nie pomyślałem, że w poniedziałek, 10 października, w Kanadzie będzie dzień świąteczny. Akurat wypadł Thanksgiving Day - czyli Święto Dziękczynienia. Ponieważ reklama spotkania była już zaawansowana, niestety, nie mogłem przesunąć terminu. Odbiło się to oczywiście na frekwencji, ale zarówno księdzu Dariuszowi jak i mnie wypowiedziała się opinia, iż "nie ilość, ale jakość". Przybyłych na spotkanie przywitał również pan konsul Michał Faleńczyk, który od przybycia na placówkę do Montrealu, jest z nami prawie na każdym spotkaniu. W ramach tzw. ilustracji muzycznej mieliśmy okazję wysłuchać pięciu utworów znanego w Montrealu organisty, byłego gościa wieczoru SWN - Wilhelma Płodzienia.

Biorąc pod uwagę wielkość instrumentu, na którym pan Wilhelm gra, była tylko jedna możliwość, czyli pokazanie koncertu na dużym ekranie z wysłuchaniem tej wspaniałej muzyki organowej z głośników. Przed pierwszym utworem pan Płodzień zapowiedział w skrócie, czego będziemy słuchać i dodał, że zostało to nagrane wcześniej w Kościele Świętej Trójcy w Montrealu na jednym jego z koncertów.

Doceniamy również zaangażowanie Dawida Orłowskiego, który ten koncert sfilmował i przygotował wybrane utwory do dzisiejszego pokazu. Były one prezentowane na początku i potem w odstępach kilkunastu minut. Oto ich tytuły: Lemmens: Fanfar, Kern: Preludium D-dur, M.Surzyński: Dwie wariacje Święty Boże, Schuman: The Wild Horseman (aranż. Pour l,org W.P., J.S. Bach: Tocata d-moll.


Wilhelm Płodzień
zdjecie wykonał Dawid Orlowski

Podczas spotkania pan Dawid obsługiwał projektor multimedialny - również pokazując materiał dotyczący Ojca Szurko. Dodam, ze pan Orłowski jest muzykiem, występował w spotkaniu SWN # 29, grając na gitarze klasycznej.

Przejdźmy zatem do głównego tematu. Najpierw O. Dariusz opowiadał nam o sobie; o latach dziecięcych, swojej młodości, decyzji pójścia do zakonu. Znany jest w Polonii Montrealskiej między innymi z tego, że zdobycze najnowszej techniki nie są mu obce. Toteż w tym celu przygotował wspaniałą prezentację multimedialną. Sięgnął oczywiście do albumów rodzinnych i wielu innych źródeł, aby pokaz był na najwyższym poziomie. Pierwszy raz było to prezentowane w maju tego roku, kiedy obchodził 25-lecia posługi kapłańskiej. Młody Dariusz był miłośnikiem muzyki Beatles-ów do tego stopnia, że zainspirowało Go to do zrobienia bardzo ciekawego kilkuminutowego tzw. klipu z piosenką "In my Life". Używając specjalnego programu komputerowego i swoich dwóch zdjęć portretowych - kiedy był młodzieńcem i z ostatnich miesięcy, mieliśmy okazję w ciągu trzech minut (czas trwania piosenki) obserwować ciągły proces zmiany twarzy, czyli po prostu starzenia się. Potem przyszedł na temat życia zakonnego, studia w Montrealu, praca w Polsce i .powrót do Montrealu. Aby spotkanie miało żywy charakter, zadawałem Księdzu pytania i padały również pytania z sali.

Ostatni blok dotyczył Parafii Świętej Trójcy. Również i w tym temacie O. Dariusz przygotował materiał multimedialny - historię parafii od samego początku, czyli od 1916 roku do dzisiaj.


Od lewej: Jerzy Adamuszek, Dawid Orłowski, Wilhelm Płódzień, o. Dariusz Szurko i konsul Michał Faleńczyk

O wręczenie kwiatów O. Dariuszowi Szurko i WIlhemowi Płodzieniowi, poprosiłem panią Janinę (Jane) Skorynę. A dlaczego panią Jane? Kiedy odwiedziłem Księdza w Jego plebanijnym biurze w celu przygotowania spotkania, otrzymałem dwie broszurki; o parafii i o Nim. Na jednej z nich był wykaz zaproszonych honorowych gości, i właśnie na tej liście widnieje nazwisko pani Jane Skoryna, jako osoba bardzo zaangażowana i wspierająca tę parafię. Dziękujemy jej nie tylko za zakupienie kwiatów, ale i za kilka miłych słów pod adresem bohaterów dzisiejszego wieczoru.

Po każdym spotkaniu mamy czas na rozmowy podczas recepcji. Tym razem herbatniki i ciasteczka ufundowały nam panie Jadwiga Adamczewska i Janina Peldjak z parafii Świętej Trójcy, a w przygotowaniu stołu i pomogli Irena Lipińska i Krzysztof Trzetrzewiński.


Jerzy Adamuszek

Zdjecia: Maria Jakóbiec
Multimedia: Dawid Orłowski, o. Dariusz Szurko

 


 

 
 

  
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.