O Witrynie sawsrodnas.caJacek Stomal - wiosną 2007 ją zaprojektował, stworzył i prowadził do końca 2011, potem w maju 2016 przejął nad nią opiekę.
Leszczewicz Andrzej - prowadził witrynę od grudnia 2011 do maja 2016.

Materiał znajdujący się na witrynie:
Każdy "gość wieczoru" dostarcza swój życiorys, zdjęcia z albumu, zeskanowane dokumenty, wspomnienia, itp. Czasem proszę Ich bliskich o opinie i wypowiedzi. Reszta materiału tworzona jest przez poniżej wymienione osoby: (# - oznacze numer spotkania)


Adamuszek Jerzy - dokonuje selekcji materiału, przeprowadza wywiady i pisze relacje ze spotkań.
Jakóbiec Maria (fotograf cyklu od 2010) - dokonuje selekcji i obróbki zdjęć. Przeprowadziła wywiad #13.

Rzepkowski Radosław - autor biogramów, relacji: #5, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 37.
Ronij Anna - autorka relacji, zdjęć: #14, 15, 17, 18, 21, 22, 24.
Sołek Leszek - autor relacji, zdjęć: #1, 4, 7, 8, 9, 10, 12.
Kuczera Zenon - autor relacji: #16, 20.
Stefański Michał - autor relacji, opinii: #21, 50.
Rzepkowska Krystyna - autorka relacji: #19.
Puchalska Ewa - pomagała w korekcie niektórych tekstów.

Pozostali autorzy zdjęć:
Nawrocka Beata: #39, 40.
Ludera Paweł: #13,
Opas Gabriela : #74 ,
Rożycki Jerzy : #19, 78
Sawicki Jakub: #54,
Sobieraj Ryszard: #58.
Wasilewski Zbigniew: #59.

Nazwiska osób, które sporadycznie dostarczyły opinię lub zdjęcia, wymienione są w relacji z danego spotkania.

Pomoc finansowa:
Na koszty związane z utrzymaniem tej witryny do wiosny 2017 po $100 przekazali "goście wieczoru":
Bacz Jacek
Bieniecki Kajetan
Galicki Andrzej
Kastelik Teresa
Różycki Jerzy
Zaścińska Maria

W maju 2017 Jacek Stomal dołączył witrynę do swojego "zbioru" i nie będzie już wymagana oddzielna opłata za tzw. "hosting".


 
 

 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.