Ilustracja muzyczna

"Ilustracja muzyczna" (czyli "przerywniki muzyczne") sprawia, że wieczór jest uroizmajcony i bardziej atrakcyjny. Muzyk (lub zespół) wystepuje najczę¶ciej w trzech blokach i gra w sumie około 20 min. Do występów zapraszani s± profesjonalni muzycy oraz młodzi, czasem pocz±tkuj±cy. Kilka razy ¶piewali¶my wspólnie piosenki przy akompaniamecie fortepianu lub gitary. W 2016 odbył się koncert z okazji Bożego Narodzenia poł±czony ze wspólnym ¶piewaniem kolęd.

Lista osób, które wyst±piły w "Ilustracji muzycznej":
(# - oznacza numer spotkania)

Adamuszek Jerzy - akompaniował na gitarze do wspólnego ¶piewania (#39).
Bacz Alexandra - skrzypce (#60, #77).
Bacz Jacek - fortepian, ¶piew (#41), akompaniował do wspólnego ¶piewania (#53, 60).
Bandrowska Alina - ¶piew (#32, 51).
Bożełko Marian - instrumenty perkusyjne (#35, 44).
Chylewski Stanisław - gitara, ¶piew (#6, 30).
Chmurzyńska Patrycja - fortepian (#43, 60).
Coutu Patric - harmonijka ustna (#48).
Ćwioro Barbara - fortepian (#26, 49, 72).
Dancewicz Jessica - ¶piew (#10).
Dobosz Jan - fortepian (#60).
Dyner Przemysław - gitara, ¶piew (#68).
Dyner Radosław - fortepian, ¶piew (#68).
Fraj Katarzyna - skrzypce (#52, 66).
Gabzdyl Justyna - fortepian (#36, 54).
Grębosz-Hosseini Roya - fortepian (#81).
Jarczyk Jan - fortepian (#33).
Jung Leszek - fortepian (#78).
Kluska Piotr - gitara, ¶piew (#48, 82).
Kołakowski Andrzej - harmonijka ustna (#50).
Kopczyński Marian - perkusja, ¶piew (#48, 82).
Kucko Sonia - ¶piew (#21).
Makara-Pasternak Ewa - flet (#35, 44, 69).
Marut Stanisław - akordeon (#46).
Massicotte Steven - fortepian (#28).
Maszewski Henryk - klarnet (#37).
Mękarski Karolina - ¶piew (#47).
Miro-Cortez Pablo - fortepian (#34).
Mish Ron - gitara (#42).
Monczak Nadia - skrzypce (#28).
Moszczyńska Anna - fortepian (#17, 22, 40, 62).
Orłowski Dawid - gitara klasyczna (#29), fortepian (#65).
Pasternak Jerzy - fortepian, ¶piew (#35, 44, 69), akompaniował do wspólnego ¶piewania (#80)
Peter Adam - fortepian, ¶piew (#15, 19, 60).
Peter Jerzy - gitara (#19, 24, 35, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 60, 67, 73, 82).
Płocki Edward - gitara, ¶piew (#70).
Płodzień Wilhelm - organy (#10, 57).
Rzepkowski Radosław - fortepian (#16, 21, 27, 37, 58, 61, 64).
Sałacka Gienia - fortepian (#32.
Sas Ewa - skrzypce (#55).
Shanks Christine - fortepian (#60).
Simurdova-Warszyński Zuzana - fortepian (#31).
Smor±giewicz Wanda - akompaniowała na fortepianie do wspólnego ¶piewania kolęd (#74).
Sokolnicka Izabella - fortepian (#8).
Stec Andrzej - tenor (#14, 17, 20).
Szarek Barbara - sopran (#22).
Szczurowska Anna - fortepian (#76).
Szymsiak Grzegorz - gitara (#42, 45, 82).
Tomaszewska Sara - fortepian (#25).
Tumanowicz Krzysztof - gitara, ¶piew (#42, 45, 67).
Waleka Michelle - fortepian, ¶piew (#75).
Warszyński Mikołaj - fortepian (#4).
Wernic Dominik - ¶piew (#73).
Wolny Janusz - ¶piew (#9).
Włodarczyk Lubomił - fortepian (#56).
Vaillancourt Jean-Eudes - fortepian (#14, 20).
Zemka Stanisław - akompaniował na gitarze do wspólnego ¶piewania (#71).


oraz:
- w #10 wyst±pił "Chór Parafii ¦w. Trójcy" prowadzony przez Wilhelma Płodzienia.
- w #11 chór prowadzony przez Edwarda Domańskiego za¶piewał kilka pie¶ni.
- w #13 wyst±pił zespół dziecięcy "Tęcza" prowadzony przez Jerzego Różyckiego.
- w #18 Grażyna i Zbigniew Nawrot zaprezentowali wszystkie z dziesięciu tańców towarzyskich.
- w #19 wyst±pił zespół "Soli Deo" prowadzony przez Jerzego Petera.
- w #23 ¶piewał zespół harcerski: Aleksandra Bobrowski, Gosia Fiedler, Małgosia Gawry¶, Paulina Hamerski, Klara Pokrzywko, Tamara Sztorc i Tomek Pogorzelski (gitara).
- w #32 Diana Sałacka tańczyła flamenco.
- w #59 odbył się pokaz tanga argentyńskiego w wykonaniu pary z montrealskiego Klubu Tanga.


Zespoły, które wyst±piły (ich członkowie już s± wymienieni powyżej):
- w #35 i 44 "MaxMusic Quartet" pod dyrekcj± Jerzego Pasternaka: M. Bożełko, E i J Pasternak, J. Peter.
- w #37 "Duo Concertante Polonia": H. Maszewski, R. Rzepkowski.
- w #45 "Król Maciu¶ Pierwszy": R. Mish, J. Peter, G. Szymsiak, K. Tumanowicz.
- w #47 "Jazz Duo": K. Mękarski, J. Peter.
- w #48 Blues Pattern Box: P. Coutu, P. Kluska, M. Kopczyński, J. Peter, G. Szymsiak
- w #82 Blues Pattern Box: P. Kluska, M. Kopczyński, J. Peter, G. Szymsiak
 
 

 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.