Wilhelm  Płodzień

– organista, prowadzi Chór Parafii Św. Trójcy. 

Krótki występ Chóru Parafii Św. Trójcy z Jessicą Dancewicz

Spotkanie prowadziła  Anna Moszczyńska.

16 maja 2008 (piątek), godz. 19:30


Wilhelm Płodzień
.
Dziesiąte spotkanie poświęcone wybitnym Polakom w Montrealu odbyło się dnia 16 maja 2008 w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej.

Tym razem gościem spotkania był Wilhelm Płodzień, od roku 1982 organista i kierownik Chóru Parafii św.Trójcy, z którym od lat bierze udział w licznych uroczystościach polonijnych. Przykładem może być niedawna, uroczysta Msza Święta oraz akademia z okazji obchodów Konstytucji 3-Maja w kościele Misji św.Wojciecha i św.Maksymiliana przy 34-tej Avenue w Lachine (dodatek montrealski Gazety nr.20 z 15-21 maja 2008). Wyjątkowo z powodu nieobecności organizatora spotkań „Są wśród nas” Jerzego Adamuszka, imprezę prowadziła znana pianistka Anna Moszczyńska, która przywitała przybyłych gości. Obecnych na sali było ponad 50 osób.
Także Wilhelm Płodzien rozpoczął swoją prelekcję powitaniem zebranych, wymieniając obecny na sali Chór Parafii św.Trójcy, młodą solistkę Jessicę Dancewicz oraz o. Dariusza Szurko, który przygotował wyświetlenie fragmentów filmów związanych ze spotkaniem. Na wstępie, żeby podkreślić że chodzi o muzykę organową, zebrani wysłuchali Toccaty d-moll J. S. Bacha, a potem zobaczyliśmy na ekranie grającego Wilhelma Płodzienia i wysłuchaliśmy jego wyjaśnień jak funkcjonują organy, „król instrumentów” oraz jak się na nich gra. Nie znam się na tym zupełnie, ale zrozumiałem, że są instrumentem bardzo skomplikowanym i że mogą mieć jedną lub kilka klawiatur ręcznych, nawet do stu rejestrów głosów oraz klawiaturę nożną z dwoma oktawami. Przykładowo kościół św.Trójcy, siedziba chóru prowadzonego przez W.Płodzienia ma organy z 3-ręcznymi klawiaturami oraz 48-głosami. Następnie Chór Parafii św. Trójcy zaśpiewał „Każdy Twój wyrok”, „Nie zabraniajcie im” oraz „Pożegnanie Ojczyzny” i prelegent spotkania, na wesoło, rozpoczął mówić o sobie. Powiedział,że ”od urodzenia widać było, że będzie muzykiem, bo jako dziecko głośno płakał i urodził się w niedzielę więc przeznaczonym mu było pracować tylko w niedziele”. W czasie omawiania życiorysu, na ekranie były wyświetlane związane z nim zdjęcia i towarzyszyła muzyka I Symfonii organowej L. Vierne oraz Toccaty L. Boellmana.

Prowadząca spotkanie Anna Moszczyńska

Wilhelm Płodzień pochodzi z Podkarpacia, a studia ukończył w Poznaniu i Wrocławiu w latach 70-tych. W Poznaniu był studentem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej, a we Wrocławiu studiował na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury tamtejszej Akademii Muzycznej. Obydwa kierunki ukończył z wyróżnieniem. Już w czasie studiów brał udział w organizowaniu Młodzieżowych Festiwali Muzyki Organowej. Koncertował w wielu miastach Polski (Kraków, Poznań, Warszawa) i w tym samym okresie wykładał na Wydziale Instrumentalnym (organy). W roku 1975 brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Oliwie. Miał także koncert w Leżajsku koło Rzeszowa, gdzie znajdują się słynne organy oraz występował w Jeleniogórskich Dniach Muzyki Organowej. Dokonał szeregu archiwalnych nagrań radiowych w Polsce, a na zamówienie telewizji niemieckiej, z orkiestrą Agnieszki Duczmal nagrywał koncert organowy G. F. Haendla. Występował także w koncercie ze słynnym Chórem Kajdasza. Koncertował również we Francji. W latach 1978-80 ukończył studium doktoranckie w Warszawie oraz rozpoczął pisanie pracy doktorskiej nt. symfonizmu w muzyce organowej F. Nowowiejskiego. Uczestniczył w kilku sympozjach naukowych, między innymi w Gdańsku wygłosił referat pt. ”Ewolucja formy w preludiach i fugach organowych J. S. Bacha”. W międzyczasie otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i przez kilka miesięcy był dyrektorem szkół muzycznych w Wałbrzychu. Należał do „Solidarności” i był jej współorganizatorem w szkole muzycznej. W 1981, roku stanu wojennego nie wrócił do Polski z pobytu we Francji.

Chór Parafii św.Trójcy
Do Kanady przyjechał w 1982 r. i rozpoczął pracę jako organista i prowadzący Chór Parafii św.Trójcy w Montrealu. Początki były trudne, jednak entuzjazm dyrygenta oraz wysiłek chórzystów przyniosły efekty i doprowadziły do dzisiejszego wysokiego poziomu. Dzięki cotygodniowym próbom, chór wykonuje coraz to trudniejsze utwory, uświetniając wszelkie uroczystości religijne parafii św. Trójcy oraz inne, poza macierzystą parafią. Ma w programie ponad 300 pozycji, z których ogromną większość stanowią świetne aranżacje prof. W. Płodzienia dostosowane do możliwości wokalnych zespołu. Chór występował między innymi w Oratorium Św. Józefa, Katedrze Królowej Świata, Bazylice Notre Dame, w montrealskich kościołach polskich, węgierskim i francuskim oraz Wesley United Chuch, amerykańskiej Częstochowie w USA, kościele Najświętszej Marii Panny w Rawdon, Muzeum Sztuk Pięknych i Place des Arts w Montrealu. Kilkakrotnie chór brał udział w Festiwalu Etnicznych Zespołów Artystycznych w Drummondville oraz odwiedzał Polsko-Kanadyjski Instytut Dobroczynności. Tradycyjne koncerty kolęd organizowane co roku w kościele Św. Trójcy przed Bożym Narodzeniem, cieszą się wielką popularnością oraz poparciem całej Polonii montrealskiej. Również koncerty innych pieśni religijnych i patriotycznych mają bardzo duże powodzenie. W czasie opisywanego spotkania, Wilhelm Płodzień wspominał Franciszkanów o. Marka Ignaszewskiego, o. Władysława Matejka oraz o. Dariusza Szurko, dzięki których pomocy, chór parafialny uzyskał doskonałe rezultaty.

Janusz Wolny i Wilhelm Płodzień

Chór pod kierownictwem Wilhelma Płodzienia uczestniczy w montrealskich akademiach z okazji świąt narodowych, jak również w uroczystościach wielu organizacji polonijnych. W 1989 roku nagrali kasetę magnetofonową dla Godziny Różańcowej o. Justyna w Buffalo z pieśniami na każdy okres roku liturgicznego, a w 1998 roku kasetę video z kolędami i pieśniami kościelnymi oraz patriotycznymi. Z kolei na 85-cio lecie parafii Św. Trójcy i 20-lecie chóru (dodatek montrealski Gazety nr.44 z 1-7.XI.2002 r.) nagrano dyskietkę CD, a w 2007 r. DVD, które są nadal dostępne. Największym zainteresowaniem Wilhelma Płodzienia jest muzyka organowa i dlatego przed kilku laty nagrał słynne Toccaty J. S. Bacha i nadal planuje dalsze nagrania. Liczba chórzystów w chórze prowadzonym przez niego, na przestrzeni lat uległa zmianie i obecnie wynosi 30-osób. Prezesem Chóru Parafii św.Trójcy jest od roku 1986 Helena Rabiasz. Są to ludzie bardzo oddani oraz związani z kościołem i polskością, którzy podtrzymują polskie tradycje. W ubiegłym roku chór obchodził swoje 25-lecie, które zbiegło się z 25-latami kierownictwa Wilhelma Płodzienia (montrealski dodatek Gazety nr.39 z 27.IX.-3.X.2007).

Z kolei prelegent wspominał „wspaniałych artystów montrealskich” z którymi miał okazję współpracować. Wymienił Basię Szarek-sopran, Annę Moszczyńską-pianistkę i poetkę, Magdalenę i Janusza Wolny-pianistkę i barytona, Irka Bogajewicza-skrzypka, Edwarda Domańskiego-kompozytora oraz muzyków Krysię i Radka Rzepkowskich. Następnie zabierali głos zadając pytania oraz wyrażając uznanie dla Wilhelma Płodzienia, obecni na sali: Janusz Wolny, Maria Bargiel, Ireneusz Bogajewicz i Radosław Rzepkowski.

Potem prelegent dziękował Konsulatowi RP za udostępnienie sali, J. Adamuszkowi za propozyję wzięcia udziału w spotkaniu „Są wśród nas”, o. Dariuszowi Szurko za wyświetlenie fragmentów filmów i następnie poprosił Chór św. Trójcy, który pod jego akompaniamentem na fortepianie przedstawił krótki koncert. Jako solistki wystąpiły młode Jessica Dancewicz oraz Magda Jaworska. Na zakończenie Konsul RP Lidia Aniołowska podziękowała wszystkim za obecność i organizatorom za ciekawe spotkanie, a prowadząca spotkanie Anna Moszczyńska zaprosiła obecnych do stolika z pączkami i herbatą. Ze swojej strony dziękuję Wilhelmowi Płodzieniowi za udostępnienie mi materiałów do niniejszego artykułu.
Konsul RP Lidia Aniołowska
 
 

 

Tekst i zdjecia: Leszek Sołek

Multimedia: o. Dariusz Szurko

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.