Rudolf  S. Falkowski

- pilot, autor książek o tematyce wojennej.

Spotkanie zorganizował i prowadził Stefan Władysiuk.

26 kwietnia 2007 (czwartek), godz. 19:00


Było to spotkanie promocyjne pierwszej książki pana Rudolfa Falkowskiego. Jego życiorys i informacje o Jego książkach są zamieszczone na tej stronie za zgodą Stefana Władysiuka z Biblioteki Polskiej przy Uniwersytecie McGill, który zorganizował promocję obu książek  Rudolfa Falkowskiego.

 

Rudolf S. Falkowski urodził się w kwietniu 1919 roku w Czortkowie, na Podolu. Jeszcze jako uczeń gimnazjum w Stanisławowie ukończył dwa wakacyjne kursy szybowcowe. We wrześniu 1939 r. miał odbyć swoje pierwsze loty w Szkole Podchorążych Lotnictwa. Zamiast szkoły, doczekał się bolszewików, którzy jego i kolegów z jego rocznika wcielili do Armii Czerwonej i wysłali na Syberię.

Zwolniony dzięki umowie Sikorski – Majski, w kwietniu 1942 trafił do obozu lotników w Kermine, w Uzbekistanie, a później do polskiego lotnictwa w Szkocji.

Od czerwca 1942 do kwietnia 1948 - długa wojenna harówka. Rok szkolenia, latanie na dziesięciu typach maszyn - m.in. Hurricanes, Spitfires, Mustangi - w czterech dywizjonach angielskich i w słynnym polskim Dywizjonie 303 (the best years of his life).

... Polska znowu wojnę przegrała. Polaków w Anglii nie chcą. Czy wracać na łono Ojczyzny „wyzwolonej” przez komunistów? Nie. Jeszcze pod koniec pobytu w Anglii myśli o przyszłości – co będzie robić? Trafił się kurs dla kreślarzy w stacji doświadczalnej w Farnbourg, w ramach Polish Resettlement Corps – skorzystał z okazji i dobrze zrobił. A później emigracja. Kanada ...

Od dzieciństwa do czasu przyjazdu do Kanady prowadził zapiski. Wszystkie były ważne – autentyczne, pisane na gorąco, w Rosji - bardzo często w niebezpiecznych warunkach. Opracowane w ciągu siedmiu lat, w czterech grubych woluminach pod tytułem Żużle na dłoni, te zapiski to naoczni świadkowie historii. O Rosji i o wojnie napisano wiele wspomnień, ale większość z nich powstała post factum, po wojnie. Zapiski Falkowskiego mają nad nimi tę przewagę, że są autentycznymi zapiskami chwili.

Pan Rudolf S. Falkowski zmarł w 2012 roku.

 

           

THE VICTORY PARADE

Dziennik Pilota - Polityka
 
 

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.